Ulusal Eserler

Ulusal eserler (A 5)

No Başlık Yazarlar Dergi Cilt/Sayfa/Tarih Türü
1 Uzunyol otobüs sürücülerinde mesleğe özgü sigara kullanımı:Mediko-Sosyal çalışma Tümerdem Y, FAS, İC, AB, Güneren E. İst Ü Tıp F Mecmuası 51:45-54, 1988 Makale

Klinik

2 İlkokul çocuklarında Situs İnversus Totalis ve Dekstrokardia görülme sıklığı: Ep. çalışma. Tümerdem Y, Güneren E,… İst Ü Tıp F Mecmuası 54:205-212, 1991 Makale

Klinik

3 Menarş olayında duygu ve davranışa sosyoekonomik-kültürel faktörlerin etkinliği. Tümerdem Y, Ayhan B, Coşkun A, Güneren E,. İst Ü Tıp F Mecmuası 54:224-32, 1991 Makale

Klinik

4 No Man’s Land Bölg. Fleksör T. Yara. Chow tipi Erken Dinamik Atel ile Statik Atelin K. Keskin N, Güneren E, Kuran B, Aydın H. El Cerrahisi Kongre Özel Sayısı Sayfa: 85-88, 1994 Makale

Klinik

5 Atipik Yerleşimli Tüberküloz Olguları. Kuran İ, Güneren E. Vakıf Gureba Hast Tıp Dergisi 20:108-110, 1995 Olgu
6 Genital ve Perineal Bölge Yanıkları. Çek Dİ, Ergün SS, ÇM, Akbay S, Güneren E. TPRECD 4:159-163, 1996 Makale

Klinik

7 Malpractice Üzerine Bir Tanımlama Çalışması. Güneren E, Tümerdem Y Hayat Sağ. ve Sos. Hiz. Vakfı Bülteni 7;12, 1997 Derleme
8 Üst Dudak Tümörlerinin Bilateral Perialar Aysı (kresentrik) İlerletme Flabıyla Onarımı. Ergün SS, Çek Dİ, Güneren E,… Haseki Tıp Bülteni 36:27-32, 1998 Makale

Klinik

9 Bir Biletle Üç Kongre Güneren E. TPRECD 7:73-4, 1999 Mektup
10 Diabetik ayaktaki doku defektlerinin tedavisinde Hiperbarik Oksijenin yeri. Güneren E,… OMU Tıp Dergisi 17:89-97, 2000 Makale

Klinik

11 Plastik cerrahide kullanılan sülük (HM) lerden izole edilen Aeromonas ların ab duyarlılıkları. Eroğlu C, Hökelek M, Güneren E,… ANKEM Dergisi 14:551-4, 2000 Makale Deneysel
12 İleri dercede bir rinofima olgusu: Vaka takdimi. Akbaş H, Güneren E,… TPRECD 9:197-200 2001 Olgu
13 İlginç bir termal yanık sebebi: Bardak Çekme Akbaş H, Güneren E,… TPRECD 9:203-5 2001 Olgu
14 Streptokoksik toksik şok sendromu:olgu raporu Eroğlu C, Esen Ş, Attila A, Güneren E,… Mikrobiyoloji Bül 35:481-5, 2001 Olgu
15 Zigomatik ark kırıklarının tedavisinde kullanılan foley kateter balonunun görüntülen.. Eroglu L, Akbaş H, Güneren E,… TPRECD 10:20-2, 2002 Makale

Klinik

16 Furlow çift ters Z palatoplasty deneyimlerimiz. Güneren E,… TPRECD 10:23-28, 2002 Makale

Klinik

17 Etkili örnek büyüklüğünün belirlenmesi ve uygun istatistik yöntemin seçimi. Bek Y, Güneren E,… TPRECD 10:98-105, 2002 Derleme
18 Makroglossi:Olgu sunumu, Akbaş H, Demir A, Güneren E,… OMU Tıp Dergisi 19:1-6, 2002 Olgu
19 Meningokoksemik septisemiye bağlı cilt nekrozları: Olgu sunumu. Demir A, Akbas H, Güneren E,… OMU Tıp Dergisi 19:275-278, 2002 Olgu
20 20th Int. Free Flaps and Island Flaps Workshop, 4-7, Aralık, 2003, Liege, Belçika.. Güneren E. TPRECD

Haberler Dergisi

10, 2003 Mektup
21 Travmatik Glob Luksasyonu, Eroğlu L, Süllü Y, Akbaş H, Güneren E, TPRECD 11:130-1, 2003 Olgu
22 Travmatik hemipelvektomi: olgu sunumu ve rekonstr. seçeneklerinin gözden geçirilmesi. Eroglu L, Güneren E, TPRECD 11:139-141, 2003 Olgu
23 Tendonu yatay kesilerle uzatma yöntemi; biyomekanik çalışma. Güneren E,… TPRECD 12:58-61, 2004 Makale Deneysel
24 Saç Sütürün Tavşan Femoral Arter Anastomozunda Kullanılması. Eroğlu L, Şimşek T, Akbaş H, Güneren E. TPRECD 12; xxxx, 2004 Makale Deneysel
25 7 aylık gebe bir olguda acil pollisizasyon. Güneren E. TPRECD 12:146-7 2004 Olgu
26 Rat tespit etmek için kolay bir teknik. Güneren E,… TPRECD 12:152, 2004 Mektup
27 Sık karşılaşılan bir tehlike: Yanık Güneren N Güneren E. Çoluk-Çocuk Aylık Anne Baba Dergisi 40:6-7, 2004 Derleme
28 Filistinli Çocuklarda Gülümsemeli Güneren E, Cansız H, GH, GS ÇM. TPRECD 16;1 2008 Mektup
29 Çoklu replantasyonlarda başarıyı etkileyen faktörler Demirtaş Y, Ç M, S F Güneren E, KA TPRECD 16;55, 2008 Mektup
30 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Nedir Güneren E Yaşam Dergisi SEAH 5;12,2009 Makale Genel
31 Obezite ve Estetik Cerrahi Güneren E Yaşam Dergisi SEAH 6:13,2010 Makale

Derleme

32 Sigara ve Plastik Cerrahi Güneren E Yaşam Dergisi SEAH 6:14,2010 Makale

Derleme

33 Estetik Cerrahideki Kritik Eşikler Güneren E Haberexen 12;2010 Makale

Genel

Bir cevap yazın