Yeryüzü Doktorlarİ Turkiye Derneğinin Oykusu

YERYÜZÜ DOKTORLARI TÜRKİYE DERNEĞİNİN ÖYKÜSÜ

Uzun yıllar süren dostluk, işbirliği ve istişareler sonucunda, Doctors Worldwide (Yeryüzü Doktorları), aralarında ülkemizden de arkadaşlarımızın bulunduğu uluslararası bir grup yardım gönüllüsü doktor tarafından Nisan 2000’de İngiltere’de kuruldu. Yeryüzünün neresinde, temel tıbbi bakım ve sağlık ihtiyaçlarından mahrum bir insan; bir hasta, bir sakat, bir felaketzede, bir mazlum, bir mağdur varsa, bunun acısını yüreğinde hisseden, bunun sorumluluğunu idrak eden bir grup gönül adamıdır Yeryüzü Doktorları’na vücut verenler. Doctors Worldwide, din, dil, ırk, etnik köken, milliyet ayırt etmeden, yeryüzünün tüm sakinlerine tıbbi ve insani yardım götürmeyi hedef edinmiştir.

Organizasyon, İngiltere’de, 1122671 numara ile kayıtlı bir hayır kuruluşu (charity) olup, British Overseas NGO’s for Development (BOND) üyesidir. Ayrıca, International Red Cross and Red Crescent Movement ve NGO’s In Disaster Relief anlaşmalarına imza koymuştur. Doctors Worldwide, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Afet Yönetim ve Koordinasyon Ofislerinin (UNDAC) eğitim ve tatbikatlarına iştirak ederek, saha operasyonlarında adı geçen kuruluşlara akredite olarak çalışmaktadır. İslam Konferansı Örgütü İnsani Yardım Forumu’na da üye olan Yeryüzü Doktorları, operasyonlarında yerel ve uluslararası otoritelerle koordineli çalışmayı ilke edinmiştir.

Doctors Worldwide’ın Manchester’daki merkez ofisinin başında, Genel Direktör olarak, ülkemizden Dr. Kani Torun bulunmaktadır.

Ulusal web site adresimiz: www.yeryuzudoktorlari.org ve merkez ofis web adresimiz www.doctorsworldwide.org’tur.

Ana amacımız, temel tıbbi bakım ve sağlık ihtiyaçlarına yeterince ulaşamayan ihtiyaç sahiplerine tıbbi ve insani yardım götürmektir. Bu amaçla, faaliyetler üç temel alanda gerçekleştirilir:

1. Acil tıbbi ve insani yardım: İster insan, ister tabiat kaynaklı olsun felaket durumlarında, kısa vadeli acil müdahale, yardım ve tedavi hizmetleri
2. Uzun vadeli-kalıcı sağlık hizmetleri: Yetersiz hijyen, kötü hayat şartları, fakirlik, açlık, kıtlık gibi nedenlerle gelişebilecek hastalık ve salgınların önlenmesi amacıyla, genişletilmiş tıbbi yardım ve bakım hizmetleri
3. Rehabilitasyon, yeniden yapılandırma ve tıbbi eğitim: Özellikle ülkenin veya bölgenin kendi sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde, sağlık sisteminin ve tıbbi hizmetlerin yeniden düzenlenmesi
Yeryüzü Doktorları, bugüne kadar dört kıtada 20 kadar ülkeye tıbbi ve insani yardım ulaştırmıştır. Bunlar arasında, Sudan, Inguşetya, Kongo, Filistin, Sierra Leone, Gana, Hindistan, Kenya, Bangladeş, Nijer, Sri Lanka, Bosna, Irak, Kosova, Guatemala, Makedonya, Endonezya, Lübnan, Afganistan ve Pakistan sayılabilir.
Teşkilatın Türkiye Şubesi 2004 yılında “YERYÜZÜ DOKTORLARI TÜRKİYE” adıyla kurulmuştur. Kurucu başkanlığını Dr. Ahmet Özdemir’in üstlendiği derneğin son genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu; Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Prof. Dr. Ethem Güneren, Ecz. Murat Akbıyık, Dr. Kerem Kınık, Uz. Dr. Yahyahan Güney, Ecz. Muhammed Karabacak ve Dr. Havva Sula‘dan oluşmaktadır.

Ülkemizden tıp doktoru arkadaşlarımız Doctors Worldwide’ın kuruluş süreçlerinde zaten bulunduklarından organizasyonun merkezi ile Türkiye Şubesi’nin amaçları da aynıdır. En az üç kıtada, tarihinden gelen bir yöneticilik ve ev sahipliği tecrübesi olan ülkemiz, yeniden bu tarihi kimliğine ve asli fonksiyonuna dönüşün kapısını, mağdur ve mazlumlara el uzatma, sahip çıkma geleneğinin ihyasına açılan pencereyi, Doctors Worldwide – Yeryüzü Doktorları ile aralamıştır.

Türkiye ve dünya ölçeğinde, insani ve tıbbi yardım hizmetlerinde kullanılan maddi destek, üye ve gönüllülerin nakdi ve ayni yardımları yanında, operasyonel partnerlik ilişkisi kurulan hayır kuruluşlarının katkılarıyla sağlanmaktadır. Sağlık elemanları da, gönüllü insan gücünü oluşturmaktadır. Haziran 2011 itibariyle, gönüllü listemizde ülkemizden 1000, dünyadan 3000 kadar sağlık çalışanı bulunmaktadır.
Yeryüzü Doktorları, acil yardım, kurtarma veya tıbbi destek hedefli bazı NGO’ların yaptığı gibi, felaketin akut döneminde sahada görünüp daha sonra ortadan yok olmak şeklinde bir tarzı hiçbir zaman benimsememiştir. Tam aksine, ihtiyaç bölgesine kısa vadeli pratik çözüm ve acil yardım götürülmesini takiben, kalıcı, uzun vadeli, bölgenin sosyal dokusunu ve özellikle sağlık sistemini tamir edecek uzun soluklu faaliyetler üretilmekte ve çoğu kez, hizmetin aksamadan yürüdüğü anlaşıldıktan sonra, lokal partnerlere devredilerek bir başka hizmet bölgesine yoğunlaşılmaktadır.
Doctors Worldwide ve Yeryüzü Doktorları Türkiye, sağlık alanında çalışan bazı benzer örgütlerin, dünyanın birçok yerinde gerçekleştirdiği misyonerlik faaliyetlerinin farkındadır ve onlarla kuruluş felsefesi, kurucuların kimliği, amaç ve işleyiş tarzı, kısa ve uzun vadeli hedefleri açısından tamamen farklı ve özgündür.
“ORADA VE HER YERDE” sloganıyla yürüyüşüne devam eden Yeryüzü Doktorları, komşusu aç iken tok uyuyamayan, komşusu hasta iken huzur bulamayan gönüllüleri ve destekçileri ile bu küresel hizmet kervanını sürdürme azim ve kararlılığındadır.

Bir cevap yazın